TIN MỚI
Trang chủ / Lịch công tác

Lịch công tác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2018

(Từ ngày 02/7 đến ngày 08/7)

 
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2

02/7

7h00

15h00

– Sinh hoạt chính trị dưới cờ

– Họp Chi ủy

– Hội trường cơ quan

– Hội trường cơ quan

– Toàn thể CBCC cơ quan

– Chi ủy Chi bộ

Thứ 3

03/7

7h30 – Đại hội Hội Nông dân huyện Võ Nhai – Hội trường Nhà văn hóa huyện – Đ/c Tuyên – PCT
Thứ 4

04/7

8h30

13h00

 

– Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Đoàn và PTTN

– Đại hội Hội Nông dân TP Thái Nguyên

 

– Hội trường cơ quan

– Hội trường tầng 2, Trụ sở HĐND – UBND TP Thái Nguyên

– Chi đoàn cơ quan

– T. Trực, Đ/c Oanh – CVP, đ/c Bình – TB TCKT

Thứ 5

05/7

7h00

7h00

 

13h00

– Đại hội Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ

– Đại hội Hội Nông dân TP Thái Nguyên

 

– Đại hội Hội Nông dân TP Sông Công

– Hội trường Huyện ủy Đồng Hỷ

– Hội trường tầng 2, Trụ sở HĐND – UBND TP Thái Nguyên

– Trung tâm Hội nghị TP Sông Công

– Đ/c Tuyên – PCT, TP mời

– T. Trực, TP mời

 

– Đ/c Bình – TB TCKT

Thứ 6

06/7

7h00

15h00

 

– Đại hội Hội Nông dân TP Sông Công

– Họp giao ban

 

– Trung tâm Hội nghị TP Sông Công

– Phòng họp cơ quan

 

– Đ/c Hùng – PCT TT, TP mời

–  T.Trực, Trưởng các Ban CM, VP, TTDN

Thứ 7

07/7

CN

08/7

Ghi chú: