TIN MỚI
Trang chủ / Văn bản tỉnh Hội

Văn bản tỉnh Hội

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của BCH TW HND và Hướng dẫn tuyên truyền 89 năm thành lập HND VN

HND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 48 – KH/HNDT ngày 9/9/2019 về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và Hướng dẫn số 09 – HD/HNDT ngày 25/9/2019 về Tuyên truyền ...

Read More »

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN * (DỰ THẢO) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày       tháng 9 năm 2018     ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG; XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH; NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA GIAI ...

Read More »

Công văn số 1637-CV/HNDT ngày 30/01/2018 của HND tỉnh v/v tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông và an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán và lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN * Số 1637-CV/HNDT V/v tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông và an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán và lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do -Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày ...

Read More »

Đề cương nội dung chính 12 chủ đề thi viết tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”

BBT đăng tải Đề cương gợi ý một số nội dung chính trong 12 chủ đề thi viết tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”: 1. Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (5-9-1962). Ý nghĩa của việc ...

Read More »

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” tỉnh Thái Nguyên năm 2017

Nhằm phục vụ tốt cho Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt – Lào”, BBT đăng tải Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017”. HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN * Số: 151- KH/HNDT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...

Read More »

CV số: 1312-CV/HNDT, ngày 29/5/2017 của BTV HND tỉnh v/v Đăng ký phẫu thuật miễn phí chương trình Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN * Số: 1312-CV/HNDT V/v đăng ký phẫu thuật miễn phí chương trình Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày 29 tháng 5 năm 2017      Kính gửi: – Báo ...

Read More »