TIN MỚI
Trang chủ / Văn bản địa phương

Văn bản địa phương

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)

Căn cứ Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW, ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) và Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017, BBT đăng tải nội dung ...

Read More »

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá – Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 – 20/5/2017)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá – Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 – 20/5/2017) Thái Nguyên – vùng đấtgiàu truyền thống yêu nước,cách mạng và văn hóa   Thái Nguyên là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trên mảnh đất này đã ghi danh nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân ...

Read More »

Chỉ thị của UBND tỉnh, Công văn của HND tỉnh về triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 04/CT-UBND; Hội Nông dân tỉnh có Công văn số 1227-CV/HNDT, ngày 28/2/2017 Về triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm. BBT đăng toàn văn nội dung Chỉ thị và Công văn này: Theo thông báo của Cục Thú y hiện nay trên địa bàn cả nước ...

Read More »

Chỉ thị số 15/CT – TU, ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về Lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới đại hội Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 04/01/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên ban hành Chỉ thị số 15/CT – TƯ, về Lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới đại hội Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Biên tập đăng tải toàn văn nội dung của Chỉ thị./. TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN * ...

Read More »

Công văn số 5184/UBND – NC ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về Tăng cường công tác đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ngày 29/12, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5184/UBND-NC V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017    ỦY BAN NHÂN DÂN    TỈNH THÁI NGUYÊN   Số:     5184/UBND-NC   V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 ...

Read More »

Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ngày 28/12, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phối hợp với các tổ ...

Read More »

Công điện về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão số 7 (bão Sarika)

Hồi 16 giờ, ngày 17-10-2016, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Công điện số 156/CĐ-BCH gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố, thị xã; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. HND Thái Nguyên dẫn ...

Read More »

Công văn v/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc Khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017

Ngày 29/8, UBND tỉnh có Công văn số 3154/UBND-CNN v/v Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc Khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017. BBT đăng tải nội dung Công văn dưới đây. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Số: 3154/UBND-CNN V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ...

Read More »

Công văn của UBND tỉnh v/v Tăng cường công tác đảm bảo ATTP

Ngày 29/7/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên có Công văn http://www.viagragenericoes24.com/viagra-de-25-50-o-100 số 2646/UBND-KGVX về việc Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã. BBT đăng tải nội dung chỉ đạo cụ thể như sau:

Read More »