TIN MỚI
Trang chủ / Chăn nuôi

Chăn nuôi

Đồng Hỷ: Tập huấn phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Từ ngày 12/8 đến 14/8/2019, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức lớp tuyên truyền bệnh dịch tả lợn Châu Phi và chăn nuôi an toàn sinh học năm 2019 cho 500 đồng chí là lãnh đạo đảng ủy, UBND, các đoàn thể chính trị xã hội, ...

Read More »

VÕ NHAI: GIẢI NGÂN VỐN VAY QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN CẤP HUYỆN

Vừa qua, tại xã Nghinh Tường, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân Hội Nông dân huyện Võ Nhai tiến hành giải ngân nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp huyện với tổng số tiền 200 triệu đồng cho 07 hộ hội viên vay phát triển sản xuất thuộc Dự án chăn nuôi chim trĩ thương phẩm. ...

Read More »

Phú Bình: Lão nông làm giàu từ nuôi thỏ

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nông thôn nhưng với ý chí vươn lên làm giàu bền vững nên những năm gần đây,  ở xã Thanh Ninh (Phú Bình)  ngày càng xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi. Trong đó, điển hình là gia đình ông Đỗ Đình Phan, sinh năm ...

Read More »

Biện pháp chăm sóc lúa Xuân năm 2018

Hiện nay, nông dân đã hoàn thành việc gieo cấy và chuyển trọng tâm sang chăm sóc. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp hiện nay thì việc thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc là giải pháp quan trọng để có được vụ Xuân thắng lợi. Một số vấn đề về chăm sóc lúa Xuân ...

Read More »

Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh: 9 tháng, giải ngân 7,1 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư; Quyết định 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân (ND) tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hiệu quả giúp hội viên, ND trong tỉnh phát triển kinh tế. Cụ thể, ...

Read More »