TIN MỚI
Trang chủ / Author Archives: damtuan (page 20)

Author Archives: damtuan

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá – Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 – 20/5/2017)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá – Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 – 20/5/2017) Thái Nguyên – vùng đấtgiàu truyền thống yêu nước,cách mạng và văn hóa   Thái Nguyên là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trên mảnh đất này đã ghi danh nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân ...

Read More »

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị)   Phần thứ nhất QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH ...

Read More »

Kế hoạch số: 140-KH/HNDT, ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BTV HND tỉnh v/v Thực hiện Đề án Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN * Số: 140-KH/HNDT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2017   KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp   Thực hiện Đề ...

Read More »