TIN MỚI
Trang chủ / Author Archives: damtuan (page 20)

Author Archives: damtuan

Hướng dẫn số: 1230-CV/HNDT, ngày 06/3/2017 của BTV HND tỉnh V/v Chấm điểm thi đua đối với Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã năm 2017

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH  HND TỈNH THÁI NGUYÊN * Số: 1230-CV/HNDT V/v chấm điểm thi đua đối với Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã năm 2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày 06 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Ban Thường ...

Read More »

Công văn số 1224-CV/HNDT, ngày 24/02/2017 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên về việc Chiêu sinh lớp Trung cấp ngành Công tác xã hội, chuyên ngành Công tác Hội Nông dân hệ vừa làm vừa học năm 2017

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN * Số: 1224-CV/HNDT V/v tiếp tục chiêu sinh lớp Trung cấp  ngành Công tác xã hội, chuyên ngành Công tác Hội Nông dân tại Thái Nguyên năm 2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày 24 tháng 02 ...

Read More »

Hướng đi hiệu quả cho nông dân Thái Nguyên

Việc áp dụng nông nghiệp hữu cơ hiện nay đang được coi là một trong những giải pháp tối ưu nhằm bảo vệ sức khỏe cho con người và vật nuôi. Ảnh minh hoạ Trong những năm gần đây, vấn đề thực phẩm bẩn khiến cho người tiêu dùng cả nước không khỏi hoang mang, lo lắng, đặc biệt là ...

Read More »

Chỉ thị của UBND tỉnh, Công văn của HND tỉnh về triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 04/CT-UBND; Hội Nông dân tỉnh có Công văn số 1227-CV/HNDT, ngày 28/2/2017 Về triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm. BBT đăng toàn văn nội dung Chỉ thị và Công văn này: Theo thông báo của Cục Thú y hiện nay trên địa bàn cả nước ...

Read More »

Võ Nhai: Trình diễn mô hình mạ khay, máy cấy

Ngày 27/2/2017, Trung tâm Dạy nghề và HTND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng Công ty Máy động lực và Máy NN Việt Nam, công ty TNHH một thành viên Máy kéo & máy NN Việt Nam, công ty TNHH Cường Đại tổ chức Hội nghị giới thiệu các loại máy nông nghiệp và trình diễn công nghệ mạ ...

Read More »

Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ngày 19/1/2017, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 11-KL/TW về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, BBT đăng tải toàn văn Kết luận này. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số ...

Read More »