TIN MỚI
Trang chủ / Download / Tổng kết công tác Hội và PTND năm 2019: 63.789 hộ đạt SX – KD giỏi các cấp

Tổng kết công tác Hội và PTND năm 2019: 63.789 hộ đạt SX – KD giỏi các cấp

Sáng  08/1/2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 6 (khóa VIII) và tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.  Trong năm 2019 các cấp Hội kết nạp được 4.470 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 163.775 hội viên. Vận động xây dựng số quỹ Hội là 1.826.952.000 đồng, nâng tổng số quỹ toàn tỉnh 20.514.430.516 đồng.

Các cấp Hội đã vận động 122.338 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, kết quả năm 2019  có 63.789 hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân SXKD giỏi” các cấp. Hội Nông dân các cấp đã thành lập mới được 17 tổ hội nghề nghiệp, 02 chi hội nghề nghiệp, nâng tổng số tổ hội nghề nghiệp lên 20 tổ hội và chi hội nghề nghiệp lên 03 chi hội. Hội các cấp tiếp tục duy trì và vận động xây dựng mới được 58 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả do Hội Nông dân trực tiếp hướng dẫn; Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả cấp huyện, thành, thị được 25 mô hình, cấp xã, phường, thị trấn được 215 mô hình; 182 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

Năm 2020, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Phấn đấu kết nạp mới 3.500 hội viên; Có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh tăng trưởng 04 tỷ đồng. Dịp này, 10 tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 06 tập thể và 09 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Quang Tuấn (HND tỉnh Thái Nguyên)