TIN MỚI
Trang chủ / Hoạt động của Hội / Đại Từ: 48.691 lượt hộ nông dân đạt hộ SX, KD giỏi các cấp

Đại Từ: 48.691 lượt hộ nông dân đạt hộ SX, KD giỏi các cấp

Ngày 24/12/2019, Hội Nông dân huyện Đại Từ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và các phong trào nông dân năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Thanh Sơn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đại Từ. Trong năm 2019, Các cấp Hội Nông dân huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội được 740 buổi với 31.477 lượt người tham gia; kết nạp mới 816 hội viên (= 102% KH), nâng tổng số hội viên trong toàn huyện là 29.732 hội viên. Hướng dẫn xây dựng được 7 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả (=100%KH). Tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân cấp huyện được 02 mô hình (=100%KH), cấp xã được 46 mô hình =(143%KH). Tiếp tục phối hợp với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, BQL các Dự án, Hội Nông dân các xã, thị trấn duy trì có hiệu quả các dự án đang thực hiện trên địa bàn. Hiện tại có 10 xã có dự án đang hoạt động có hiệu quả với tổng số vốn 4,494 tỷ đồng. Năm 2019, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân tích cực hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng được 66.137 m2, đóng góp số ngày công là 8.377, tổng số tiền đóng góp được 7.122 triệu đồng. 48.691 lượt hộ nông dân đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (giai đoạn 2017 – 2019), 16/30 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Tại Hội nghị, 69 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và các phong trào thi đua do Hội phát động đã được TW Hội NDVN, HND tỉnh, UBND và HND huyện tặng Bằng khen./.

Quang Tuấn (HND tỉnh)