TIN MỚI
Trang chủ / Chính sách nông nghiệp / HND tỉnh: Hưởng ứng và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

HND tỉnh: Hưởng ứng và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc “Cả nước cùng chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa” và phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên & Môi trường phát động, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 280 – CV/HNDT ngày 22/7/2019 hưởng ứng và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên. BBT đăng tải toàn bộ nội dung Công văn như sau:

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

   BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN                           *

Số 280-CV/HNDT

V/v hưởng ứng phong trào

“Chống rác thải nhựa”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã.

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc “Cả nước cùng chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa” và phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên & Môi trường phát động, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên với những nội dung như sau:

  1. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân các kiến thức về Luật Bảo vệ môi trường, thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường ở địa phương, nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người…
  2. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong sinh hoạt gia đình, cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, hội viên, nông dân hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” nhằm thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần sang sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng. Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và vận chuyển đến các khu vực xử lý rác thải tập trung ở địa phương để xử lý theo quy định.
  3. Khuyến khích cán bộ, hội viên, nông dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi nilon tự phân hủy, cốc thủy tinh, cốc sứ hoặc phích, bình đựng nước dùng nhiều trong sinh hoạt gia đình, cơ quan, đơn vị.
  4. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Hội, chi hội xây dựng các mô hình, CLB như: mô hình “thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, mô hình “Xử lý rác thải tại nguồn”, câu lạc bộ “Nói không với rác thải nhựa”
  5. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, tiểu thương cam kết sử dụng bao bì đựng sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc túi nilon tự phân hủy trong các hoạt động buôn bán hàng ngày.
  6. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường. Khuyến khích các cấp Hội tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề để tôn vinh những tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Trên đây là nội dung hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp Hội Nông dân tỉnh. Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, định kỳ (6 tháng, một năm) báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên huấn)./.

 

Nơi nhận:                                                            

– Như trên;

– Thường trực tỉnh Hội;

– Các Ban CM, TTDN&HTND;

– Lưu: VT, Ban TH.

(Tuấnđq/15b).

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Tuân