TIN MỚI
Trang chủ / Chăn nuôi / VÕ NHAI: GIẢI NGÂN VỐN VAY QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN CẤP HUYỆN

VÕ NHAI: GIẢI NGÂN VỐN VAY QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN CẤP HUYỆN

Vừa qua, tại xã Nghinh Tường, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân Hội Nông dân huyện Võ Nhai tiến hành giải ngân nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp huyện với tổng số tiền 200 triệu đồng cho 07 hộ hội viên vay phát triển sản xuất thuộc Dự án chăn nuôi chim trĩ thương phẩm. Dự án được triển khai trong thời gian 36 tháng với mức phí 0,7%/tháng (8,4%/năm). Trong quá trình triển khai, các hộ tham gia dự án sẽ trực tiếp giúp đỡ 01-02 hộ hội viên nông dân thoát nghèo bằng việc tạo việc làm và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Dự kiến sau khi dự án kết thúc sẽ góp phần tăng doanh thu từ 170 triệu đồng/năm/hộ nâng cao đời sống của các hộ trực tiếp thực tham gia dự án, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã đồng thời tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi tại địa phương và là mô hình điểm, có sức lan tỏa để nhân rộng mô hình.

 

Nguyễn Thị Hồng Hà (Phó CT Hội Nông dân huyện Võ Nhai)