TIN MỚI
Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / UB MTTQ tỉnh: Đại hội Đại biểu lần thứ XV thành công tốt đẹp

UB MTTQ tỉnh: Đại hội Đại biểu lần thứ XV thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 16 – 17/7/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 268 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham dự Đại hội.

Với mục tiêu “Đoàn kết – Dân chủ – Đồng thuận – Phát triển” làm đích phấn đấu trong nhiệm kỳ mới. Trong ngày làm việc thứ Nhất, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại hội đã hiệp thương cử 74 người làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XIV tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Q.T (tổng hợp)