TIN MỚI
Trang chủ / Chính sách nông nghiệp / TX Phổ Yên: 18.870 hộ đăng ký đạt hộ SX – KD giỏi

TX Phổ Yên: 18.870 hộ đăng ký đạt hộ SX – KD giỏi

Ngày 02/7/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã Phổ Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Tùy – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Trung Đình,  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác Hội Nông dân trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cấp Hội chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân, kết quả phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội cho trên 21.000 lượt hội viên nông dân. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội các cấp được tiến hành thường xuyên, Hội đã phát triển được 159 hội viên mới, đạt 90,85% so với kế hoạch giao; 100% các chi hội có quỹ hội, bình quân 92.000 đồng/hội viên, đạt 95,7% kế hoạch giao. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất được đẩy mạnh: Hội đã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tạo điều kiện về vốn cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn với dư nợ trên 500 tỷ đồng, thực hiện 11 dự án vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân gần 4 tỷ đồng, phối hợp tổ chức 180 buổi tập huấn chuyển giao KHKT cho gần 9.000lượt cán bộ, hội viên nông dân, cung ứng 175 tấn phân bón trả chậm phục vụ cho các hộ hội viên nông dân sản xuất kịp thời vụ…Các phong trào thi đua do Hội phát động có sức lan tỏa rộng thu hút được nhiều hội viên tham gia hưởng ứng: có 18.870 hộ nông dân đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 111% kế hoạch giao, 21.771 hộ nông dân đăng ký đạt gia đình văn hóa năm 2019, đạt 106% kế hoạch giao…

Trung Hậu (HND TX)