TIN MỚI
Trang chủ / Hoạt động của Hội / PHÚ LƯƠNG: SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI & PTND 6 THÁNG ĐẦU NĂM

PHÚ LƯƠNG: SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI & PTND 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Ngày 14/6/2019, HND  huyện Phú Lương tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ma Văn Rục – Phó bí thư Huyện ủy Phú Lương; đồng chí Vũ Kim Oanh- UVBTV Chánh văn phòng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo Ban Dân vận, MTTQ huyện; BCH Hội nông dân huyện, các đồng chí Chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp HND trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác đề ra. Hoạt động của Hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, có nhiều đổi mới trong hoạt động công tác Hội đã thúc đẩy hoạt động hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm như kết nạp mới hội viên được 288/325 hội viên tỉnh giao, đạt 88,62 % kế hoạch tỉnh giao, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được 227/350 cán bộ Hội, đạt 64,86% kế hoạch tỉnh giao. Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả 10.129 hộ hộ/10.000 hộ nông dân đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp,16.200 hộ/16.200 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 5/8 mô hình dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân có hiệu quả đạt 62% kế hoạch, phối hợp dạy nghề cho nông dân đạt 336/150 người, đạt 224 % kế hoạch tỉnh giao.; xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn 10/16 mô hình, đạt 62,5% kế hoạch tỉnh giao; xây dựng mô hình kinh tế tập thể 5/3 mô hình, đạt 166% kế hoạch tỉnh giao. Xây dựng quỹ Hội: 252/252 chi hội, đạt 100% kế hoạch bình quân 175.000đ/170.000đ (Đạt 103 % chỉ tiêu tỉnh giao). Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện ủy thác cho các hội viên nghèo vay vốn, đến ngày 15 tháng 5 năm 2019 với tổng dư nợ 144,776 tỷ đồng, 3.924 hộ vay vốn, duy trì 112 tổ TK&VV. Thực hiện thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, trên toàn huyện quản lý 119 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ 218,851 tỷ đồng cho 2.570 hộ vay vốn. Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện Phú Lương hiện đạt  2.700.000 đồng với 7 dự án cho 71 hộ vay tại các cơ sở Hội. Các cấp Hội Vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp 2340 ngày công, hơn 400 triệu đồng tiền đối ứng. Các hộ dân tham gia hiến 4.115m2 đất để tu sửa, làm đường  giao thông và làm tốt công tác xã hội tại địa phương.

Nông Thị Năm (HND Phú Lương)