TIN MỚI
Trang chủ / Chính sách nông nghiệp / PHÚ BÌNH: PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

PHÚ BÌNH: PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Tháng 4 năm 2017, Quỹ hỗ trợ Nông dân (HTND) huyện Phú Bình được thành lập và đi vào hoạt động, khẳng định sự đổi mới trong phương thức hoạt động công tác Hội và là nguồn lực trực tiếp thúc đẩy các phong trào của Hội Nông dân huyện ngày càng phát triển. Sau hơn 02 năm đi vào hoạt động, Quỹ HTND huyện Phú Bình đã trở thành phương tiện hữu hiệu để tập hợp, đoàn kết hội viên nông dân trong huyện thông qua những mô hình kinh tế liên kết hợp tác cùng lợi ích, cùng trách nhiệm. Hiện nay, Hội Nông dân huyện đang quản lý, sử dung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân là 4.720 triệu đồng cho 143 hộ vay, trong đó nguồn vốn huyện là 565 triệu đồng, giúp cho 21 hộ hội viên vay để đầu tư cải tạo, phát triển vườn đồi, cây ăn quả, tập trung tại 03 xã: Nga My, Lương Phú, Bảo Lý. Nguồn vốn Trung ương Hội và của tỉnh là  4.155 triệu đồng cho 112 hộ vay.

Ảnh: Một buổi giải ngân vốn Quỹ HTND của HND huyện Phú Bình

Để giúp các hộ vay vốn đầu tư vốn có hiệu quả, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, tuyên truyền về kết quả, mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Quỹ cho các thành viên trước khi giải ngân. Đồng thời tổ chức cho 29 thành viên đi tham quan học tập kinh nghiệm về trồng cây ăn quả tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Các hộ sử dụng vốn từ Qũy HTND đều phát huy hiệu quả tốt, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đầu tư đúng hướng có thu nhập ổn định. Các dự án hoạt động hiệu quả như: Dự án Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xã Xuân Phương, xã Kha Sơn, Lương Phú, dự án Chăn nuôi ngựa bạch xã Dương Thành, dự án Phát triển nghề làm tương truyền thống xã Úc Kỳ, dự án Cải tạo vườn, đồi trồng bưởi diễn xã Tân Đức, dự án Phát triển nghề đan lồng sắt xã Điềm Thụy… , nhiều mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao, ổn định hàng năm như mô hình bưởi da xanh, bưởi diễn, cam, chanh, ổi, táo, nhãn … điển hình có hộ ông Dương Nghĩa Sáng ở xóm Dinh xã Bảo Lý với 3ha trồng 700 cây táo, 500 cây bưởi diễn, ổi và một số cây khác đã cho thu hoạch, sau khi trừ chi phí, số tiền thu được là 270 triệu đồng trên năm. Hộ ông Tạ Văn Hưng xóm Ba Tầng xã Nga My trồng 450 cây bưởi diễn, cam chanh 350 cây, ổi và nhãn 300 cây…với thu nhập sau khi trừ chi phí là 150 triệu đồng/năm…

 

Ảnh: Nhiều mô hình đạt hiệu quả từ nguồn vốn vay Quỹ HTNT

Từ khi thực hiện, Đề án “xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND huyện Phú Bình giai đoạn 2016-2020” hoạt động của Hội đã có bước phát triển mới, tác động tích cực đến các phong trào nông dân, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, đổi mới phương thức, hình thức hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo mô hình. Một trong những điểm nhấn của Quỹ HTND huyện Phú Bình là đổi mới căn bản phương thức hỗ trợ cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng mô hình liên kết. Thông qua hoạt động của Quỹ, Hội Nông dân huyện hướng thành lập 35 tổ liên kết sản xuất với 875 thành viên. Các tổ liên kết này hoạt động thường xuyên có sự gắn kết với nhau trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau về giống, kiến thức, đặc biệt Quỹ đã giúp đỡ hội viên nâng cao quy mô sản xuất, phát triển hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khai thác tiềm năng thế mạnh từng vùng, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện, nâng cao chất lượng đời sống nông dân và hội viên. Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ở cấp cơ sở được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tập hợp, thu hút nông dân tham gia vào tổ chức hội, số hội viên hàng năm tăng lên cả về số lượng và chất lượng, năm 2017-2018 phát triển mới 1.835 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện đến nay là 23.001 hội viên. Tinh thần đoàn kết, giúp nhau thoát nghèo được phát huy, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hội viên trực tiếp than gia dự án, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương, giữ vững ổn định chính trị, hạn chế các tệ nạn xã hội.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tích cực tuyên truyền ủng hộ xây dựng Quỹ; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân, hướng dẫn các hộ sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội huyện Phú Bình.

                Dương Thị Sâm  (Chủ tịch HND huyện Phú Bình, Thái Nguyên)