TIN MỚI
Trang chủ / Chính sách nông nghiệp / ĐỒNG HỶ: GIẢI NGÂN VỐN VAY QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

ĐỒNG HỶ: GIẢI NGÂN VỐN VAY QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Ngày 30/5, tại thị trấn Sông cầu, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành giải ngân nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương tổng số 650 triệu đồng nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân trung ương cho 13 hộ hội viên. Đây là nguồn vốn dành cho các hộ tham gia Dự án Trồng, chăm sóc, chế biến chè chất lượng cao trong thời gian 36 tháng với mức phí 0,7%/tháng (8,4%/năm). Dự kiến sau khi dự án kết thúc sẽ góp phần tăng doanh thu từ 100 triệu đồng/năm/hộ trở lên đồng thời là mô hình điểm, có sức lan tỏa  để nhân rộng mô hình.

Dương Thị Thu Hằng (Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ)