TIN MỚI
Trang chủ / Hoạt động của Hội / Phú Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội cơ sở

Phú Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội cơ sở

Từ ngày 16 đến 18-4, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2019. Trong thời gian 3 ngày, 110 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uy viên BCH Hội Nông dân các xã, thị trấn được nghiên cứu các nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Chuyên đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Xây dựng cánh đồng lớn; Kết quả phát triển kinh tế – xã hội của huyện quý I năm 2019; Chuyên đề công tác dân tộc – tôn giáo trên địa bàn huyện Phú Bình; Phổ biến Luật Tố cáo năm 2018, công tác hòa giải, giải quyết khiểu nại, tố cáo trong các cấp Hội Nông dân; Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân khóa VII; Quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân; Chuyên đề công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của tổ chức Hội…

                                                                             CTV VĂN MƯU (Phú Bình)