TIN MỚI
Trang chủ / Hoạt động của Hội / Đồng Hỷ: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở

Đồng Hỷ: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở

Ngày 3/4/2019, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trịị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2019 cho trên 80 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên BCH, BTV Hội Nông dân xã và các chi hội trưởng trên địa bàn huyện. Trong 3 ngày, các học viên được bồi dưỡng về mục đích, kỹ năng, cách thức giám sát và phản biện xã hội; Các điểm mới, nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Nghiệp vụ công tác hội; Các mục tiêu và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; Cách thức tổ chức phát triển kinh tế và kinh tế tập thể và chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ Hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân. Từ đó góp phần thực hiện tốt các phong trào, hoạt động công tác Hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương xứng đáng là lực lương nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới./.

Dương Thị Thu Hằng (Phó Chủ tịch HND huyện Đồng Hỷ)