TIN MỚI
Trang chủ / Chăn nuôi / Công văn của BTV HND tỉnh về tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Công văn của BTV HND tỉnh về tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN

*

Số 143- CV/HNDT

V/v tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã.

 

 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus có sức đề kháng cao, tồn tại lâu ngoài môi trường tự do gây ra, hiện tại chưa có vắc xin phòng và chưa có thuốc đặc trị. Bệnh có khả năng lan tỏa nhanh, vật chủ mang bệnh có thể là người, chim, loài gặm nhấm, côn trùng… và lây nhiễm do chính lợn nuôi, lợn rừng (không gây hại cho người và các loài động vật khác). Theo thông báo chính thức của các cơ quan chức năng, tính đến ngày 11/3/2019 trên địa bàn cả nước đã có 13 tỉnh, thành phố đã xuất hiện ổ dịch trong đó ngày 05/3/2019, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xóm Giữa, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình. Trước tình hình đó, xác định nguy cơ bệnh dịch lây lan diện rộng, ảnh hưởng đến phát triển trong chăn nuôi trong thời gian tới là rất cao, ngày 22/02/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tại Thông báo số 2254-TB/TU ngày 07/3/2019 về việc triển khai các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

  1. Thông báo, tuyên truyền kịp thời tới 100% hội viên, nông dân đặc biệt là các hộ chăn nuôi lợn về nguy cơ, tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Yêu cầu các cấp Hội chủ động tuyên truyền tới hội viên, nông dân và các hộ chăn nuôi lợn thực hiện các biện pháp phòng, chống, chăn nuôi an toàn sinh học. Công tác tuyên truyển phải đảm bảo chính xác, đầy đủ thông tin tránh gây hoang mang cho người sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm của lợn.
  2. Chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thú y tại địa phương có hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tới các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn.
  3. Vận động người chăn nuôi nghiêm túc thực hiện “5 không”: Không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
  4. Thường xuyên báo cáo về Hội nông dân tỉnh về tình hình, kết quả công tác phối hợp phòng, chống bệnh dịch, những khó khăn, vướng mắc của nông dân trong việc phòng chống dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch. Quyết tâm không để bệnh phát sinh, lây lan gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên (Scan);

– TT, VP và các Ban tỉnh Hội (Scan);

– BQT Website HNDT;

– Lưu: VP, Ban KT-XH.

(Hằngvtt/03b)

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuân