TIN MỚI
Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Giao ban Cụm thi đua các huyện phía Bắc năm 2018

Giao ban Cụm thi đua các huyện phía Bắc năm 2018

Vừa qua, tại Hội Nông dân Đồng Hỷ, cụm thi đua phía Bắc tổ chức hội nghị bình xét thi đua, khen thưởng về công tác hội và phong trào nông dân năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Tuyên – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, đại diện các phòng ban chuyên môn Hội Nông dân tỉnh cùng lãnh đạo và cán bộ hội nông dân các huyện trong cụm thi đua phí Bắc.

Hội nghị đã nghe báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đồng thời thảo luận những nội dung công tác Hội và phong trào nông dân, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyên – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đánh giá cao về công tác Hội và phong trào nông dân của các huyện trong cụm thi đua trong việc chỉ đạo Hội cơ sở và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện thành công, các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt là chất lượng 3 phong trào thi đua của Hội được nâng cao và phát triển sâu, rộng, có sức lan tỏa, trong đó phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo hội viên nông dân tham gia, đóng góp tiền, hàng nghìn ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bê tông hóa đường giao thông nông thôn được, kiên cố hóa, sửa chữa kênh mương… Hội nghị đã bình xét và suy tôn: 01 cá nhân: đề nghị Trung ương Hội tặng bằng khen; 03 đơn vị đề nghị tỉnh Hội khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội năm 2018 và bầu Hội Nông dân huyện Phú Lương là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua phía Bắc năm 2019./.

Dương Thị Thu Hằng (Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ)