TIN MỚI
Trang chủ / Tin trong Nước / MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN, Ý NGHĨA, TÁC DỤNG LUẬT AN NINH MẠNG; ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG THỜI GIAN TỚI

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN, Ý NGHĨA, TÁC DỤNG LUẬT AN NINH MẠNG; ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG THỜI GIAN TỚI

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV (kỳ họp thứ 5) thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. BBT đăng tải một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và một số định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Trung ương:

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN, Ý NGHĨA, TÁC DỤNG LUẬT AN NINH MẠNG;

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG THỜI GIAN TỚI

(1) Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng

Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, Internet của vạn vật, máy tính lượng tử, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh… đã làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng, được dự báo sẽ mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn. Nhiều quốc gia đã nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với an ninh mạng, coi đây là thách thức mới, mối đe dọa mới có tầm quan trọng và nguy hiểm cao nên đã cụ thể hóa thành các văn bản chính sách, văn bản pháp luật như luật hoặc văn bản dưới luật tại hơn 80 quốc gia, tổ chức, liên minh quốc tế, như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Ca-na-đa, Hàn Quốc, NATO… nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ không gian mạng; thành lập các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng, tình báo mạng, chiến tranh mạng, phòng chống khủng bố mạng và tội phạm mạng. Chỉ trong vòng 06 năm trở lại đây, đã có 23 quốc gia trên thế giới ban hành trên 40 văn bản luật về an ninh mạng.

Ở nước ta, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống đã góp phần to lớn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát huy sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế về an ninh mạng cần khắc phục như: (i) Tiềm lực quốc gia về an ninh mạng của nước ta chưa đủ mạnh, chưa huy động, khai thác được sức mạnh tổng hợp để đối phó với các mối đe dọa trên không gian mạng. (ii) Không gian mạng và một số loại hình dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin đang bị các thế lực thù địch, phản động sử dụng để thực hiện âm mưu tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ chính trị ở nước ta. Tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân tràn lan trên không gian mạng nhưng chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc về nhân mạng, tinh thần, thậm chí ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (iii) Ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao, gia tăng về tính chất nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Khủng bố mạng nổi lên như một thách thức đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Hoạt động phạm tội trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng đến tư tưởng, văn hóa, xã hội. (iv) Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chưa được xác định và bảo vệ bằng các biện pháp tương xứng. Do chưa xác định nội hàm sự cố an ninh mạng nên khi xảy ra các sự cố nguy hại, ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, việc triển khai hoạt động ứng phó, xử lý, khắc phục hậu quả của cơ quan chức năng có liên quan rất lúng túng, chưa có quy trình thống nhất, cơ quan có trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng chưa thể chủ động triển khai các biện pháp, phương án phù hợp. (v) Tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước qua không gian mạng rất đáng lo ngại, nhiều văn bản thuộc bí mật nhà nước bị đăng tải trên không gian mạng. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng trên là do nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng còn hạn chế, ý thức trách nhiệm của nhiều cán bộ, nhân viên trong bảo mật thông tin trên không gian mạng còn chưa cao, chế tài xử phạt chưa đủ răn đe. (vi) Sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ thông tin có nguồn gốc từ nước ngoài. Không gian mạng đang ứng dụng sâu rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tuy nhiên, sự phụ thuộc vào trang thiết bị công nghệ thông tin xuất xứ từ nước ngoài là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh mạng nếu xảy ra xung đột. Để tránh bị tin tặc tấn công, thu thập thông tin, hoạt động tình báo, một số sản phẩm, dịch vụ mạng cần đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhất định, nhất là khi các sản phẩm, dịch vụ này được sử dụng trong hệ thống thông tin quan trọng và an ninh quốc gia, địa điểm cơ yếu, bảo mật, chứa đựng bí mật nhà nước. (vii) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng chưa được xây dựng, các văn bản hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật.

Thực trạng trên đã đặt đất nước ta trước những nguy cơ:

Một là, sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố.

Hai là, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thành tựu khoa học công nghệ vượt trội, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng cũng được dự báo sẽ gây nên “thảm họa” nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ba là, các thiết bị kết nối internet ngày càng phổ biến không chỉ mang lại những lợi ích to lớn cho cuộc sống con người, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh mà còn có thể bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Bốn là, các cuộc tấn công mạng có chủ đích (Advanced Peristent Threat – APT) không chỉ có thể phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà còn chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội.

Thực trạng, nguy cơ trên đã đặt ra yêu cầu bức thiết phải xây dựng và ban hành văn bản luật về an ninh mạng để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

(2) Mục đích xây dựng Luật An ninh mạng

– Hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành.

– Phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

– Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh.

– Triển khai công tác an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh công tác giám sát, dự báo, ứng phó và diễn tập ứng phó sự cố an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

– Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng, hoàn thiện chính sách nghiên cứu, phát triển chiến lược, chia sẻ thông tin về an ninh mạng.

– Mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà nước ta tham gia ký kết.

(3) Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Luật An ninh mạng. Quy định đầy đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này, trong đó nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện pháp như thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện, kiểm tra, giám sát an ninh và ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Luật An ninh mạng đã dành 01 chương (Chương III) quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm: phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng; phòng ngừa, xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tấn công mạng; phòng, chống khủng bố mạng; phòng, chống chiến tranh mạng; phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; đấu tranh bảo vệ an ninh mạng. Đây là hành lang pháp lý vững chắc để người dân có thể yên tâm buôn bán, kinh doanh hay hoạt động trên không gian mạng.

Chương IV của Luật An ninh mạng tập trung quy định về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương tới địa phương, trọng tâm là các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, quy định rõ các nội dung triển khai, hoạt động kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức này. Cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế cũng là một trong những đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Với các quy định chặt chẽ, sự tham gia đồng bộ của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân, việc sử dụng thông tin để vu khống, làm nhục, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ được xử lý nghiêm minh. Các hoạt động nghiên cứu, phát triển an ninh mạng, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng được quy định chi tiết trong Chương này.

Hiện nay, dữ liệu của nước ta trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan với mục đích lợi nhuận mà Nhà nước chưa có đủ hành lang pháp lý để quản lý, thậm chí là bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật. Để quản lý chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu của nước ta trên không gian mạng, Luật An ninh mạng đã quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.

Nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của công tác bảo vệ an ninh mạng. Chương V Luật An ninh mạng đã quy định đầy đủ các nội dung bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng, xác định lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về an ninh mạng.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng được quy định rõ trong Luật An ninh mạng, tập trung vào trách nhiệm của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành chức năng, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện đồng   bộ các biện pháp được phân công để hướng tới một không gian mạng ít nguy cơ, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Mặc dù được chuẩn bị kỹ lưỡng, được đa số Đại biểu Quốc hội tán thành, nhưng do đây là đạo luật có quy định về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý trực tiếp các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng nên vẫn còn có những ý kiến băn khoăn về nội dung Luật. Một số đối tượng chống đối đã có hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc với những luận điệu như “chống lại loài người”, “bịt miệng dân chủ”, “đàn áp bất đồng chính kiến”, “tạo rào cản kinh doanh”, “tăng chi phí cho doanh nghiệp”, “thêm giấy phép con”, “lạm quyền”, “cấm sử dụng Facebook, Google”. Đây là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, với mục đích cản trở hoặc gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng. Luật An ninh mạng không có những quy định nêu trên, không tạo rào cản, không tăng thủ tục hành chính, không cấp giấy phép con và không cản trở hoạt động bình thường, đúng luật của các tổ chức, cá nhân.

(4) Ý nghĩa, tác dụng của Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng được thông qua có ý nghĩa, tác dụng sau đây:

Thứ nhất, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, như: (*) Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm sử dụng không gian mạng tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ví dụ như thông tin kích động lôi kéo tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự… (*) Các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; (*) Các hành vi phát tán thông tin gây hại cho tổ chức, cá nhân, gồm: thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; (*) Các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội như sử dụng không gian mạng để hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội (những hành vi này đã được quy định rải rác, cụ thể trong 29 Điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017). (*) Các hành vi tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng và liên quan như sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử…

Thứ hai, nhằm bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định trong Luật An ninh mạng là hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh mạng. Với tiêu chí như trên, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được xác định trong các lĩnh vực quan trọng đặc biệt đối với quốc gia như quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu; trong lĩnh vực đặc thù như lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước; phục vụ hoạt động của các công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia hoặc những hệ thống thông tin quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí. Chính phủ sẽ quy định cụ thể những hệ thống thông tin nào trong các lĩnh vực nêu trên thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được giao cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, trực tiếp là lực lượng An ninh mạng thuộc Bộ Công an, lực lượng Tác chiến Không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng. Để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, Luật An ninh mạng cũng giao Chính phủ quy định cụ thể việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, các bộ, ngành chức năng trong việc thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Thứ ba, nhằm phòng, chống tấn công mạng. Luật An ninh mạng là văn bản Luật đầu tiên quy định khái niệm của hoạt động “tấn công mạng”. Theo đó“Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử”. Đồng thời, quy định các nhóm hành vi cụ thể liên quan tới tấn công mạng tại Điều 17, 18, 19, 20 và Điều 21; quy định cụ thể các nhóm giải pháp cụ thể để phòng, chống tấn công mạng, quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan chức năng, chủ quản hệ thống thông tin. Như vậy:

 • Hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước hoạt động tấn công mạng theo quy định của Luật An ninh mạng.
 • Các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được bảo vệ tương xứng với tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 • Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước các hành vi tấn công mạng.
 • Luật An ninh mạng cũng quy định cụ thể cơ chế phối hợp phòng, chống tấn công mạng của các bộ, ngành chức năng, xác định trách nhiệm cụ thể của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ trong phòng, chống tấn công mạng.

(5) Định hướng công tác tuyên truyền

Để tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội về Luật An ninh mạng; góp phần đấu tranh, phản bác lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phần tử phản động, số cơ hội chính trị, không bị lôi kéo, tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh, công tác tuyên truyền cần tập trung làm tốt một số việc sau:

Thứ nhất, triển khai nghiêm túc, bài bản công tác tuyên truyền theo Kế hoạch số 207- KH/BTGTW, ngày 16/6/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Công tác tuyên truyền góp phần ổn định an ninh trật tự trong thời gian tới”.

Thứ hai, thông tin, tuyên truyền, giải thích rõ những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng. Làm rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của Luật An ninh mạng; đấu tranh, phản bác lại các luận điệu bịa đặt, xuyên tạc các nội dung của Luật An ninh mạng.

Thứ ba, tuyên truyền, vạch trần các âm mưu, hoạt động lợi dụng việc ban hành Luật An ninh mạng (và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt) để kích động biểu tình, bạo loạn chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các phần tử cơ hội chính trị; qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu các phần tử xấu, không bị kích động, xúi giục tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, tuần hành hoặc có hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật.

Thứ tư, tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân để chủ động, kịp thời xử lý và tham mưu cho cấp trên biện pháp giải quyết.

Thứ năm, định hướng và quản lý tốt thông tin trên báo chí, mạng viễn thông, mạng xã hội, bảo đảm đưa tin đúng định hướng, thông tin chính xác, đúng đắn, kịp thời để nhân dân hiểu rõ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có thông tin, bình luận, phát ngôn thiếu căn cứ, sai lệch nội dung Luật An ninh mạng, kích động, tụ tập đông người, tuần hành, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và chống phá Đảng, Nhà nước trên báo chí, mạng xã hội…

NGUỒN: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

5.408 comments

 1. Thanks for every one of your efforts on this web page. Gloria really loves making time for investigations and it’s really easy to see why. A number of us notice all concerning the dynamic method you convey precious tips and tricks through the web site and even improve response from other ones on the idea while our daughter has always been becoming educated a lot. Have fun with the rest of the year. You have been conducting a tremendous job.

 2. Thanks so much for giving everyone such a superb chance to read in detail from this web site. It can be very amazing and also jam-packed with amusement for me and my office mates to search your web site really three times every week to see the latest guidance you have. And of course, I’m just at all times fascinated with your splendid secrets served by you. Some two areas in this article are in fact the finest we have all ever had.

 3. Thanks so much for providing individuals with a very spectacular possiblity to read critical reviews from this blog. It really is very amazing and also packed with amusement for me personally and my office acquaintances to search your blog really thrice in one week to read the fresh tips you will have. And lastly, I’m also usually happy concerning the attractive inspiring ideas you give. Some 3 facts in this article are surely the most efficient I have ever had.

 4. A lot of thanks for your entire efforts on this website. Gloria loves setting aside time for investigation and it’s simple to grasp why. All of us notice all of the compelling way you create vital steps on this website and as well as boost response from website visitors on the matter so our favorite girl is truly starting to learn a whole lot. Take pleasure in the rest of the year. You are performing a terrific job.

 5. I simply needed to thank you so much again. I am not sure what I would have used in the absence of the creative ideas provided by you relating to such a theme. It absolutely was an absolute difficult situation in my view, however , being able to view your specialized form you resolved the issue made me to weep over gladness. Extremely happier for the guidance and thus hope you really know what an amazing job you’re accomplishing educating many others through a site. I am sure you’ve never come across all of us.

 6. I wish to express appreciation to the writer just for bailing me out of this particular problem. Right after exploring through the world wide web and coming across ways which were not helpful, I figured my entire life was done. Existing without the approaches to the difficulties you have sorted out through your main website is a crucial case, as well as the kind which could have in a wrong way damaged my entire career if I had not encountered your website. Your actual knowledge and kindness in playing with a lot of stuff was helpful. I’m not sure what I would have done if I had not come upon such a point like this. I can also at this point look forward to my future. Thank you so much for this high quality and results-oriented guide. I won’t be reluctant to refer your blog post to any individual who will need tips about this area.

 7. A lot of thanks for all your hard work on this blog. Betty takes pleasure in making time for investigations and it is obvious why. Most of us learn all regarding the lively manner you render rewarding strategies through your website and in addition boost contribution from people on the point and our simple princess is truly becoming educated a lot of things. Have fun with the rest of the new year. You’re the one doing a really great job.

 8. Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily superb chance to read articles and blog posts from this web site. It is usually very superb plus jam-packed with a great time for me and my office friends to search your site nearly three times per week to read through the newest tips you have got. Not to mention, I’m just usually motivated for the great information you serve. Selected 2 points in this posting are clearly the very best we’ve had.

 9. A lot of thanks for all of your efforts on this web page. My mum really loves engaging in investigations and it’s simple to grasp why. My partner and i know all of the compelling manner you provide advantageous suggestions by means of the blog and therefore improve response from other people on this concept so our own child is certainly being taught so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re the one performing a tremendous job.

 10. I must express appreciation to this writer just for rescuing me from this type of crisis. As a result of surfing around throughout the online world and obtaining views that were not helpful, I believed my life was done. Living without the presence of approaches to the issues you’ve resolved through your good guideline is a critical case, as well as those which may have badly affected my career if I had not encountered your blog post. Your actual competence and kindness in controlling everything was important. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a solution like this. I’m able to at this time look forward to my future. Thank you so much for your high quality and result oriented guide. I will not think twice to propose your web site to any person who ought to have guidelines on this problem.

 11. I precisely wanted to thank you so much once again. I do not know the things I would’ve handled in the absence of these suggestions discussed by you directly on such a theme. It was before an absolute traumatic crisis in my view, but being able to view your expert manner you treated that forced me to jump for fulfillment. I am thankful for this assistance and then pray you realize what an amazing job you have been getting into educating most people all through a site. Most likely you have never met any of us.

 12. Thanks so much for providing individuals with a very wonderful chance to read critical reviews from this website. It is usually very awesome and stuffed with a great time for me and my office friends to visit your website no less than three times weekly to read through the latest issues you will have. And indeed, I am just always amazed considering the perfect pointers you serve. Certain 3 facts in this post are particularly the most suitable I’ve had.

 13. I really wanted to compose a brief note so as to say thanks to you for these amazing concepts you are showing on this site. My extended internet look up has at the end been recognized with beneficial content to talk about with my company. I ‘d claim that we site visitors actually are definitely blessed to be in a good community with very many outstanding individuals with interesting ideas. I feel truly grateful to have seen the webpages and look forward to many more pleasurable times reading here. Thank you again for a lot of things.

 14. I truly wanted to post a quick word to be able to appreciate you for some of the fantastic recommendations you are giving at this website. My time-consuming internet search has now been recognized with useful know-how to exchange with my guests. I ‘d believe that most of us website visitors are really endowed to live in a remarkable community with so many perfect professionals with beneficial concepts. I feel very lucky to have come across your web pages and look forward to some more entertaining times reading here. Thank you once again for everything.

 15. I not to mention my friends were found to be going through the great thoughts on your web page while suddenly came up with a terrible feeling I never thanked the website owner for those tips. Most of the young men became totally glad to read through all of them and have truly been enjoying those things. Thank you for actually being so considerate and also for picking variety of fantastic things millions of individuals are really desperate to learn about. Our own sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.

 16. I as well as my buddies appeared to be checking out the great tips located on your web page while then I got an awful suspicion I had not thanked the web blog owner for them. Most of the ladies are actually certainly passionate to see all of them and have in effect surely been making the most of those things. Appreciation for really being considerably accommodating and for picking out varieties of impressive ideas millions of individuals are really wanting to discover. Our sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 17. I have to get across my affection for your kindness in support of individuals who require guidance on in this topic. Your special commitment to passing the message up and down turned out to be extremely powerful and have really made people like me to attain their endeavors. Your warm and friendly publication means much to me and even more to my office workers. Thank you; from each one of us.

 18. I am glad for commenting to make you understand of the awesome experience my girl gained studying your site. She learned lots of things, which include what it is like to have an incredible coaching character to let most people without problems know various very confusing subject matter. You truly surpassed our desires. Thank you for distributing such helpful, dependable, revealing and in addition cool tips about the topic to Mary.

 19. I really wanted to construct a quick remark so as to thank you for all of the fabulous facts you are giving out on this site. My rather long internet research has at the end of the day been rewarded with awesome content to go over with my neighbours. I ‘d state that that most of us visitors are really endowed to be in a perfect place with so many special people with helpful hints. I feel truly privileged to have come across the site and look forward to plenty of more brilliant times reading here. Thank you once again for a lot of things.

 20. I wish to express thanks to you for rescuing me from such a challenge. Just after researching throughout the internet and getting recommendations that were not helpful, I figured my entire life was over. Existing devoid of the solutions to the difficulties you have solved by means of your entire short post is a crucial case, as well as ones which might have adversely affected my entire career if I had not come across your blog post. Your good knowledge and kindness in touching all the things was very useful. I’m not sure what I would’ve done if I had not discovered such a solution like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks for your time very much for your impressive and result oriented guide. I will not hesitate to endorse your web sites to anyone who should receive support about this issue.

 21. I intended to send you the tiny remark so as to give thanks once again for your superb information you have discussed on this site. It has been pretty open-handed with you to supply without restraint just what numerous people could possibly have offered for an ebook to earn some dough for themselves, even more so considering that you might well have done it in the event you desired. Those good tips also worked to be the good way to fully grasp that other people have a similar dreams the same as my own to know a good deal more with regards to this issue. I am certain there are millions of more enjoyable situations in the future for many who see your website.

 22. My husband and i felt glad that Ervin could finish off his researching from the precious recommendations he came across out of the blog. It’s not at all simplistic to simply possibly be handing out helpful tips that some other people may have been selling. And now we realize we now have the website owner to give thanks to for that. All of the explanations you made, the straightforward web site navigation, the relationships you give support to instill – it’s got mostly overwhelming, and it is assisting our son and our family recognize that this theme is exciting, and that is incredibly indispensable. Thank you for everything!

 23. I and also my guys appeared to be looking through the nice tips and hints found on the website then instantly developed an awful feeling I never thanked the web site owner for those secrets. My young boys ended up certainly glad to learn them and now have sincerely been having fun with those things. Appreciation for truly being very thoughtful and for pick out this sort of extraordinary topics most people are really desirous to be informed on. Our sincere regret for not saying thanks to you earlier.

 24. I am glad for commenting to let you know what a great encounter our princess encountered checking your site. She discovered lots of pieces, including how it is like to have a great coaching heart to make many others with ease learn several complex subject matter. You really surpassed visitors’ desires. Thank you for giving these important, trustworthy, revealing as well as cool thoughts on that topic to Janet.

 25. I wish to show appreciation to this writer just for rescuing me from this type of issue. As a result of looking through the the web and coming across ideas which are not powerful, I was thinking my entire life was gone. Existing minus the solutions to the issues you’ve solved by way of the article content is a serious case, as well as the kind which could have negatively damaged my entire career if I hadn’t discovered your blog. Your personal know-how and kindness in taking care of all things was important. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a thing like this. I can at this point look forward to my future. Thank you very much for the professional and sensible help. I won’t hesitate to suggest the blog to anybody who would like support on this subject matter.

 26. I am just writing to let you know what a impressive experience my wife’s girl undergone viewing your blog. She noticed numerous details, which included what it is like to have an awesome coaching mood to get most people with ease fully understand specific advanced topics. You truly surpassed our expectations. Thank you for displaying the priceless, safe, revealing and as well as cool tips on your topic to Kate.

 27. I would like to show my appreciation to you for rescuing me from this particular challenge. Just after surfing through the world wide web and seeing views which are not productive, I was thinking my entire life was well over. Living devoid of the strategies to the problems you have sorted out as a result of your entire short post is a critical case, and ones which could have badly affected my career if I hadn’t come across the blog. Your main understanding and kindness in taking care of all the stuff was important. I don’t know what I would’ve done if I had not encountered such a point like this. I am able to at this point relish my future. Thanks so much for your high quality and effective help. I won’t hesitate to refer your web site to anyone who needs to have support about this topic.

 28. Thanks for your whole effort on this website. My daughter takes pleasure in going through research and it’s easy to see why. I hear all relating to the powerful medium you deliver invaluable guidelines through your web blog and in addition boost response from other individuals on this issue then our favorite simple princess is truly being taught so much. Take advantage of the remaining portion of the year. Your carrying out a first class job.

 29. I intended to send you a little bit of remark so as to say thanks the moment again for all the amazing tactics you have featured in this case. It is so shockingly generous with people like you to supply extensively all that many of us would have marketed for an e-book to generate some money on their own, notably considering that you might have done it in the event you considered necessary. These basics as well served to become easy way to fully grasp other individuals have the identical dream just like mine to learn a good deal more on the topic of this issue. I know there are millions of more fun occasions up front for folks who scan through your website.

 30. I precisely desired to say thanks once more. I’m not certain the things I could possibly have sorted out in the absence of the actual creative concepts contributed by you concerning my subject matter. It was actually a hard circumstance in my position, but finding out this skilled technique you treated that forced me to jump with joy. I’m just happy for the information as well as believe you really know what a great job you are always accomplishing training men and women via your blog. Most likely you haven’t encountered any of us.

 31. Thanks for your own work on this blog. My mom really likes going through investigation and it’s easy to see why. Most of us learn all concerning the powerful form you offer good things through the web blog and invigorate participation from visitors on this point and our own princess is really learning a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been conducting a fantastic job.

 32. Needed to create you that little bit of remark just to give thanks again for your pleasant opinions you have shared in this case. It was wonderfully generous of you to grant extensively all that a few individuals would’ve offered for sale for an e-book to help make some bucks on their own, particularly now that you might have done it in case you considered necessary. These tips in addition acted to become easy way to fully grasp that someone else have a similar keenness much like my personal own to learn a good deal more when it comes to this matter. I’m sure there are numerous more pleasurable occasions up front for folks who read your site.

 33. I definitely wanted to construct a brief comment so as to thank you for some of the wonderful secrets you are writing on this website. My considerable internet research has at the end been compensated with good ideas to go over with my two friends. I ‘d declare that most of us site visitors are undoubtedly blessed to be in a really good community with so many brilliant professionals with very helpful secrets. I feel quite privileged to have seen your web site and look forward to many more cool minutes reading here. Thanks a lot again for everything.

 34. I simply wished to thank you so much once more. I do not know what I could possibly have created without the secrets contributed by you over that subject. Completely was an absolute fearsome setting in my opinion, but taking note of your expert form you handled it forced me to jump with joy. I am happier for the support as well as wish you are aware of a powerful job that you’re providing training the others all through a blog. Probably you have never met any of us.

 35. I enjoy you because of all of the hard work on this website. Gloria enjoys carrying out internet research and it is obvious why. Almost all learn all about the lively means you provide very useful strategies on your blog and as well strongly encourage contribution from visitors on this area of interest plus our favorite child is undoubtedly discovering a lot. Take pleasure in the rest of the year. You are performing a powerful job.

 36. I together with my friends have been checking out the excellent tactics on your web blog then instantly developed an awful suspicion I never expressed respect to the site owner for those strategies. The young boys ended up for that reason stimulated to see them and have undoubtedly been having fun with these things. I appreciate you for actually being quite helpful and for considering this form of superb ideas most people are really needing to learn about. My sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 37. I want to show appreciation to you just for rescuing me from such a predicament. Because of scouting through the search engines and finding basics which were not helpful, I was thinking my entire life was well over. Being alive minus the answers to the difficulties you have solved all through the short post is a serious case, as well as the kind which may have adversely affected my career if I had not noticed your blog. Your actual know-how and kindness in handling the whole lot was invaluable. I don’t know what I would have done if I hadn’t come upon such a point like this. I can now relish my future. Thanks for your time very much for your expert and result oriented help. I won’t hesitate to recommend your web sites to any individual who needs and wants guidance on this problem.

 38. I simply wanted to jot down a simple comment in order to thank you for those lovely secrets you are writing here. My prolonged internet look up has at the end been recognized with incredibly good ideas to write about with my contacts. I ‘d assert that many of us readers are undeniably blessed to live in a fantastic community with very many awesome professionals with useful opinions. I feel rather happy to have seen the webpages and look forward to some more fun times reading here. Thank you once more for everything.

 39. I definitely wanted to send a quick remark to say thanks to you for some of the stunning ways you are giving out here. My time-consuming internet research has now been compensated with really good content to talk about with my good friends. I would say that most of us readers are undeniably endowed to be in a really good network with so many perfect individuals with very beneficial guidelines. I feel somewhat lucky to have encountered your web pages and look forward to many more fabulous moments reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.

 40. I as well as my guys were going through the great information and facts found on your web blog and then at once I had a terrible suspicion I had not thanked the blog owner for those tips. These women became for this reason glad to learn them and have in effect truly been enjoying these things. Many thanks for truly being simply kind and also for pick out certain awesome topics most people are really needing to learn about. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to sooner.

 41. My spouse and i got quite comfortable that Raymond managed to carry out his investigations with the ideas he came across while using the web page. It is now and again perplexing just to choose to be freely giving facts that the rest may have been making money from. We really fully grasp we have the website owner to thank because of that. The most important illustrations you’ve made, the simple site navigation, the relationships you can make it possible to create – it’s mostly terrific, and it is helping our son in addition to our family do think the matter is excellent, and that’s particularly serious. Many thanks for all!

 42. I must express some appreciation to this writer for bailing me out of this problem. After exploring through the internet and coming across advice which were not productive, I thought my life was done. Living without the answers to the issues you have solved by way of your entire blog post is a critical case, and the kind which may have in a wrong way damaged my career if I had not come across your blog post. Your actual understanding and kindness in taking care of every item was tremendous. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a step like this. It’s possible to at this moment relish my future. Thanks very much for the high quality and effective guide. I won’t be reluctant to refer your web blog to any person who wants and needs assistance about this situation.

 43. I’m just commenting to let you know of the magnificent discovery my daughter obtained going through the blog. She mastered many pieces, which include what it’s like to have a very effective teaching nature to have folks without hassle know just exactly certain advanced things. You really exceeded my expectations. Many thanks for giving such informative, trustworthy, informative and even fun guidance on the topic to Janet.

 44. I would like to express my appreciation to this writer just for rescuing me from this particular matter. Just after searching through the search engines and seeing tips that were not beneficial, I figured my entire life was well over. Existing without the presence of strategies to the problems you have solved through your post is a serious case, and those which may have negatively damaged my career if I had not noticed your web blog. Your own training and kindness in controlling all the details was crucial. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a stuff like this. I can now look ahead to my future. Thanks a lot very much for this impressive and amazing help. I will not be reluctant to propose the sites to any person who needs guidelines on this problem.

 45. I truly wanted to type a quick note so as to appreciate you for the amazing ways you are showing on this website. My extended internet lookup has finally been rewarded with excellent knowledge to write about with my best friends. I ‘d state that that most of us website visitors actually are undoubtedly blessed to dwell in a notable site with so many marvellous individuals with helpful principles. I feel really happy to have come across your entire website and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks once more for all the details.

 46. My husband and i got quite lucky that Ervin could finish up his web research through your ideas he got through your web page. It’s not at all simplistic to simply be giving freely tips and tricks which often people may have been trying to sell. So we understand we have got the blog owner to give thanks to for that. Most of the explanations you have made, the straightforward web site navigation, the friendships you assist to create – it’s got everything wonderful, and it’s making our son and the family reason why this matter is cool, and that is pretty serious. Thanks for the whole lot!

 47. I intended to post you that little note to help give thanks the moment again with the great methods you’ve documented on this page. This is so extremely generous of you to present freely what exactly a number of us would’ve offered as an ebook to end up making some profit on their own, particularly considering the fact that you might have tried it if you ever desired. The smart ideas likewise worked as a fantastic way to know that other people online have the identical fervor just as my own to know a good deal more with regard to this condition. Certainly there are many more pleasurable periods in the future for those who discover your site.

 48. I as well as my pals came reading through the nice information from the blog and then the sudden developed a terrible suspicion I had not thanked the site owner for those strategies. The men happened to be consequently very interested to see them and now have actually been tapping into them. Thank you for getting indeed accommodating and for getting this kind of fine themes millions of individuals are really wanting to learn about. My sincere regret for not expressing appreciation to earlier.

 49. I want to convey my respect for your kind-heartedness for women who need help on in this topic. Your personal commitment to passing the message around appeared to be especially practical and have in most cases allowed workers like me to reach their objectives. The useful hints and tips implies a great deal to me and much more to my mates. Regards; from each one of us.

 50. I simply wished to thank you so much all over again. I am not sure what I would have used in the absence of those smart ideas shared by you over this concern. Entirely was a daunting condition in my view, nevertheless encountering your specialized avenue you managed that forced me to cry with gladness. I am just happier for your support and in addition believe you find out what a great job that you’re getting into training most people with the aid of your web page. I’m certain you have never encountered all of us.

 51. I have to show my appreciation for your kindness giving support to persons who must have help on the matter. Your real commitment to getting the message around had been particularly useful and has regularly enabled regular people like me to get to their desired goals. Your entire interesting help and advice can mean so much a person like me and substantially more to my mates. Thanks a ton; from all of us.

 52. I together with my friends were examining the excellent points on the website while quickly I got an awful feeling I never thanked the website owner for those techniques. The women are actually for this reason joyful to see all of them and now have honestly been tapping into these things. Thank you for indeed being indeed considerate and for deciding on certain magnificent useful guides most people are really eager to discover. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 53. I definitely wanted to construct a brief word to be able to appreciate you for those remarkable advice you are showing at this website. My time-consuming internet investigation has finally been rewarded with reliable strategies to exchange with my best friends. I ‘d express that many of us site visitors are extremely endowed to be in a fabulous site with many special people with great tips and hints. I feel quite fortunate to have encountered the website and look forward to really more excellent times reading here. Thank you again for a lot of things.

 54. I precisely had to thank you very much once more. I am not sure what I could possibly have tried without the recommendations shared by you over this situation. It absolutely was a very terrifying difficulty in my opinion, but understanding a new skilled strategy you resolved that took me to jump for gladness. I am just thankful for the work and as well , believe you are aware of an amazing job your are getting into training many others by way of your web site. I am certain you have never met all of us.

 55. Thank you for all of your work on this web site. Debby take interest in conducting investigation and it’s obvious why. A lot of people hear all regarding the compelling way you convey informative guidance via this web blog and therefore inspire contribution from some other people on the area of interest plus our favorite girl is in fact studying a lot of things. Have fun with the rest of the new year. You’re carrying out a brilliant job.

 56. My wife and i felt happy when Michael could carry out his researching because of the precious recommendations he had from your blog. It is now and again perplexing to simply choose to be giving out key points that many some people may have been trying to sell. Therefore we do understand we need you to thank for this. The entire explanations you made, the simple website menu, the friendships your site give support to instill – it’s many overwhelming, and it is letting our son in addition to us know that the subject matter is exciting, which is rather vital. Many thanks for everything!

 57. I really wanted to send a small word to say thanks to you for all of the fabulous tips and tricks you are showing at this site. My time-consuming internet search has finally been rewarded with wonderful concept to go over with my friends. I ‘d assume that many of us site visitors actually are really endowed to be in a magnificent network with very many outstanding individuals with insightful ideas. I feel very much privileged to have encountered the website and look forward to so many more amazing minutes reading here. Thanks again for all the details.

 58. I precisely desired to appreciate you all over again. I am not sure what I would have accomplished in the absence of the actual creative ideas revealed by you regarding such field. Entirely was an absolute daunting dilemma in my view, however , discovering the specialised approach you handled it took me to leap for gladness. Now i am happy for your guidance and as well , pray you find out what a powerful job your are doing instructing many others with the aid of your webblog. Most likely you have never encountered any of us.

 59. I enjoy you because of your entire efforts on this site. My niece loves getting into internet research and it is obvious why. My partner and i hear all regarding the powerful way you present both useful and interesting strategies by means of the web blog and as well attract participation from some others on this content while our own simple princess has always been becoming educated a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You have been doing a good job.

 60. I needed to draft you that very little remark just to say thanks a lot yet again relating to the pleasing ideas you’ve contributed in this article. It is simply surprisingly open-handed of you giving openly all many individuals would’ve marketed for an e-book to help make some profit for themselves, primarily considering that you might have done it in the event you desired. Those tricks likewise acted like the great way to fully grasp the rest have similar desire the same as my personal own to understand a little more related to this matter. Certainly there are some more pleasant opportunities up front for individuals that scan your blog.

 61. I really wanted to type a simple word in order to thank you for the fabulous tips you are posting on this website. My time consuming internet search has finally been rewarded with reasonable ideas to exchange with my colleagues. I would mention that many of us website visitors actually are extremely fortunate to live in a fantastic network with very many awesome individuals with beneficial techniques. I feel very much happy to have seen the website page and look forward to many more fun moments reading here. Thank you again for a lot of things.

 62. I needed to create you the very small observation to help thank you so much the moment again for these exceptional tricks you have featured at this time. It was simply pretty generous of you in giving openly just what many of us could possibly have marketed for an ebook in order to make some money on their own, specifically given that you might have tried it in case you decided. The solutions as well acted like a good way to be sure that many people have the identical desire similar to my personal own to understand many more in respect of this matter. Certainly there are millions of more pleasurable opportunities ahead for those who view your site.

 63. Thank you a lot for giving everyone a very marvellous opportunity to read articles and blog posts from this web site. It can be very pleasant and as well , stuffed with amusement for me and my office fellow workers to visit your blog at a minimum thrice every week to read the latest issues you have. And indeed, we’re at all times impressed with all the perfect solutions you give. Selected two areas on this page are definitely the simplest I have ever had.

 64. Great website. Lots of useful information here. I am sending it to a few pals ans also sharing in delicious. And certainly, thank you in your sweat!

 65. I precisely had to appreciate you again. I’m not certain the things that I would’ve implemented in the absence of the type of basics shown by you on such a field. It absolutely was a frustrating case in my view, however , understanding a new professional technique you processed that took me to jump with happiness. I’m just grateful for this assistance and trust you comprehend what a powerful job you are always providing training others all through your webpage. More than likely you have never come across all of us.

 66. I and my buddies came checking out the great secrets and techniques from your web site and unexpectedly I had a terrible suspicion I had not expressed respect to the site owner for those strategies. Those young men are already totally happy to read them and already have pretty much been taking advantage of these things. Thank you for really being so accommodating and for picking out this form of awesome tips millions of individuals are really desperate to understand about. Our sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 67. I together with my pals were found to be going through the nice secrets and techniques on your web blog and so quickly came up with a terrible feeling I had not thanked the blog owner for those secrets. Those women were definitely as a result happy to learn all of them and have now surely been using these things. Thanks for actually being considerably kind as well as for using such cool useful guides most people are really desperate to know about. My very own sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.

 68. I must show my thanks to this writer just for rescuing me from this crisis. Right after scouting throughout the world-wide-web and getting views which were not productive, I believed my entire life was gone. Living devoid of the approaches to the issues you’ve solved as a result of your good website is a serious case, and those that would have badly affected my entire career if I had not come across your website. Your personal talents and kindness in handling all the details was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a thing like this. It’s possible to now relish my future. Thanks a lot so much for the skilled and effective guide. I won’t think twice to suggest your blog to any individual who will need direction on this topic.

 69. Thank you for your own hard work on this website. My mom loves doing investigation and it is obvious why. My partner and i notice all of the dynamic manner you offer insightful guidance on the web blog and in addition increase participation from other individuals on this content and our princess is certainly learning a lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You have been conducting a splendid job.

 70. My husband and i have been now fulfilled Ervin managed to finish up his preliminary research from the ideas he made through your weblog. It is now and again perplexing to simply find yourself releasing procedures which usually many others could have been selling. And we also realize we need the website owner to be grateful to for that. These explanations you have made, the easy blog menu, the relationships you will give support to engender – it is all spectacular, and it is facilitating our son in addition to us understand this concept is exciting, which is quite important. Thanks for the whole thing!

 71. My wife and i felt quite satisfied when Albert could finish off his research out of the ideas he gained using your blog. It’s not at all simplistic just to choose to be making a gift of secrets and techniques that many the rest have been trying to sell. So we fully grasp we have you to be grateful to for that. The entire explanations you made, the easy blog menu, the relationships you will aid to engender – it’s got everything great, and it’s aiding our son in addition to our family understand that content is pleasurable, and that’s highly mandatory. Many thanks for everything!

 72. I precisely desired to thank you so much once more. I’m not certain what I would’ve handled in the absence of those strategies provided by you concerning that topic. Entirely was a very frightening condition in my view, nevertheless considering the very specialized manner you solved it forced me to jump for joy. I will be happier for your assistance and even hope you are aware of a powerful job you have been carrying out instructing the mediocre ones with the aid of your website. I’m certain you haven’t encountered any of us.

 73. A lot of thanks for all your valuable hard work on this web site. Betty take interest in doing research and it is easy to understand why. A lot of people know all of the powerful method you present worthwhile steps through this website and as well as recommend participation from other ones on that concept so our own daughter is always learning a lot. Take pleasure in the rest of the new year. Your performing a pretty cool job.

 74. A lot of thanks for all of your efforts on this website. Debby loves participating in investigations and it is obvious why. Almost all notice all about the dynamic method you deliver informative tips by means of your website and therefore invigorate participation from other ones on this area of interest while our favorite daughter is actually being taught a whole lot. Enjoy the remaining portion of the year. You are performing a first class job.

 75. My husband and i got really happy that Albert could finish up his investigation from your precious recommendations he had through the web pages. It is now and again perplexing just to continually be giving freely methods that many people may have been trying to sell. And we also remember we have you to be grateful to for this. Most of the explanations you made, the straightforward site navigation, the relationships you will help instill – it’s everything impressive, and it’s really aiding our son in addition to our family reckon that the matter is fun, which is certainly truly vital. Thank you for the whole lot!

 76. Needed to create you that little bit of observation to be able to say thanks as before on the fantastic views you’ve shared at this time. This has been certainly incredibly generous of you to supply extensively all some people could have supplied for an ebook in order to make some money for their own end, mostly since you could have tried it in the event you decided. The guidelines likewise acted as a great way to know that the rest have similar eagerness just like my personal own to figure out significantly more on the subject of this issue. I am certain there are some more fun moments up front for individuals who scan your website.

 77. Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily brilliant opportunity to discover important secrets from this website. It’s always so awesome and as well , stuffed with a lot of fun for me and my office fellow workers to visit your website nearly three times in 7 days to study the latest tips you will have. And indeed, I’m just at all times impressed considering the brilliant points you give. Selected two points in this posting are completely the very best I’ve ever had.

 78. buying prescription drugs from canada http://genericcilaken.com/

 79. Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily superb chance to check tips from this website. It is always very brilliant and also stuffed with a lot of fun for me and my office acquaintances to search your website the equivalent of three times in one week to read the latest tips you have got. Not to mention, I’m just certainly happy with all the amazing strategies served by you. Certain 1 areas on this page are basically the most beneficial I’ve had.

 80. Thanks so much for giving everyone such a remarkable opportunity to read from this website. It is often so excellent and full of a good time for me personally and my office mates to visit your blog at the least three times a week to read the newest stuff you have. Of course, I am also always amazed considering the mind-blowing secrets you serve. Selected 3 ideas in this article are ultimately the very best I have had.

 81. I am just writing to let you know of the amazing encounter my girl went through using your site. She came to find a lot of things, most notably what it is like to have an awesome teaching spirit to get other people just know precisely various complicated subject areas. You truly surpassed readers’ expectations. Thank you for imparting the valuable, trusted, revealing not to mention easy tips on that topic to Janet.

 82. I happen to be commenting to make you understand what a awesome experience my friend’s child developed using your web site. She mastered a wide variety of pieces, which included how it is like to possess a great coaching mood to let a number of people easily grasp chosen hard to do matters. You really exceeded my expectations. Thanks for distributing the practical, dependable, informative and as well as cool thoughts on that topic to Janet.

 83. viagra no prescription paypal

 84. Thank you for all of your effort on this site. My mom really likes working on research and it’s really easy to understand why. My spouse and i notice all about the lively manner you render valuable solutions through the website and in addition cause participation from visitors on that topic while our favorite daughter has been studying a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You have been performing a superb job.

 85. women taking is for fun

  45f0 order is at a discount

 86. be isin thailand

  45f0 is soft gel

 87. is 50 vademecu

  45f0 is 50 vademecu

 88. look here is online order

  45f0 is hard on

 89. enter site be is cannada

  e863 at is 5mg price

 90. is is at as effective

  e863 is cheap us at

 91. wow look it order is

  e863 click here be is online

 92. cost of is daily dose

  e863 esperienze is

 93. be brand is canada

  e863 is super active be uk

 94. I simply wanted to thank you so much all over again. I’m not certain the things that I could possibly have worked on without those ways documented by you directly on such field. Certainly was an absolute intimidating difficulty in my circumstances, nevertheless looking at the expert way you dealt with the issue made me to jump with joy. I’m grateful for your information as well as have high hopes you realize what an amazing job you are always getting into instructing some other people thru your webblog. I am sure you’ve never encountered all of us.

 95. mail order is 10mg

  e863 is walmart comparison

 96. levitra o is o ciali

  9f03 being is in patttaya

 97. is kaufen dsseldorf

  9f03 is pills usa price 100mg

 98. is precio madrid

  9f03 commercial radio 99 is xm

 99. http://fviagrajjj.com/ legitimate canadian pharmacy online

 100. wow lowest prices on is

  9f03 vente is montreal

 101. is 5mg tablets lil

  54a1 is 5mg tablets lil

 102. canadianis

  54a1 is at or brand

 103. cheap is information

  54a1 does insurance pay for is

 104. 20 mg is make you

  54a1 be online is uk

 105. http://purseinstock.com/ legit place to buy cialis without prescription

 106. I am glad for writing to make you understand what a fantastic experience my friend’s girl obtained checking your site. She even learned a wide variety of things, which include what it is like to have a very effective giving mood to let certain people really easily know selected very confusing topics. You undoubtedly surpassed readers’ expectations. Thanks for providing those informative, healthy, educational as well as fun guidance on that topic to Kate.

 107. http://drcialonlinedkb.com/ generic viagra online canadian pharmacy

 108. wow look it get is online

  54a1 is soft tabs best price

 109. apotik yang jual viagra

 110. products like is

  6741 can you be is online

 111. is professional cheap

  6741 is in ukraine kaufen

 112. http://movietrailershd.org/ viagra online canadian pharmacy reviews

 113. http://usa77www.com/ online cialis pharmacy reviews

 114. http://bitcapblog.com/ canadian online pharmacy no prescription

 115. I enjoy you because of all your valuable work on this blog. My mom delights in participating in internet research and it’s really easy to understand why. We hear all of the compelling method you deliver vital steps via this blog and therefore boost response from the others on that matter so our favorite simple princess is becoming educated a lot of things. Enjoy the rest of the new year. Your doing a pretty cool job.

 116. http://disulfiram.us.com/ – disulfiram without prescription

 117. I would like to point out my admiration for your generosity for folks that actually need guidance on this particular matter. Your real commitment to passing the message all around was definitely functional and has regularly helped ladies much like me to achieve their targets. Your amazing warm and helpful help means a whole lot to me and especially to my office workers. With thanks; from everyone of us.

 118. very good site is dosage

  df7f visit web site is 5 mg

 119. http://canadiansapharmacyvgy.com/ can you buy cialis without prescription

 120. https://ketodietmenuwxr.com/ what if i go over my protein on the keto diet

 121. is mailed

  37a0 best is knock off

 122. https://ketodietplanecyh.com/ keto diet: ketogenic diet guide for beginners to lose weight and burn body fat fast

 123. https://whatisketodiettuj.com/ vitamins to take while on keto diet

 124. https://us24casinoonline.com/ best western plus casino royale las vegas nv

 125. http://dapoxetine911.us.org/ – Dapoxetine Premature Ejaculation

 126. You made some good points there. I did a search on the topic and found most people will agree with your blog.

 127. mohegan sun free online slots las vegas casinos

 128. zone online casino bingo games fortune bay casino

 129. list of online casinos for us players best free slots vegas world

 130. free slots just for fun no money winstar world casino

 131. free slots no download no registration needed vegas casino free slot games

 132. free slots no download no registration needed slots games free

 133. free slots with bonus rounds no download lady luck casino caruthersville

 134. da vinci diamonds free online slots old version vegas world

 135. free full casino games download ruby slots

 136. online casino real money pch slots

 137. free casino games no download gambling sites

 138. free casino games slot machines real money casinos

 139. vegas world free games online slots casino online slots

 140. da vinci diamonds free online slots vegas world slots

 141. play free casino slots now free slot play

 142. online casino slots no download parx online casino

 143. free online slots no download no registration buffalo slots

 144. best online gambling sites for real money casino online slots

 145. free casino games vegas world slot machines

 146. empire city casino online free vegas world free games

 147. 800 mgis knockoff

  26f3 online us at is

 148. free slots no download no registration needed free games online slots

 149. play free slot machines with bonus spins casino vegas world

 150. free online casino games vegas liberty slots casino

 151. free casino games slot machines gsn casino

 152. free casino games no registration no download free blackjack games casino style

 153. doubledown casino free slots goldfish slots

 154. free online games that pay real money empire city casino online free

 155. free slots no download no registration vegas world free slots

 156. slots for real money free no deposit penny slots

 157. free online games that pay real money new online casinos

 158. atari vegas world free slots 888 casino nj

 159. caesar casino online slot games slots free games

 160. online casinos for us players slots online

 161. free slots with bonus rounds no download caesars casino online

 162. free slot games with no download cafe casino online

 163. new no deposit casinos accepting us players caesars free slots

 164. most popular free casino slots vegas casino games

 165. free penny slots no download bovada casino

 166. free slots online no download no registration hallmark casino online

 167. free online slots no download no registration online casino slots no download

 168. absolutely free casino slots games hollywood slots

 169. can play zone casino free gambling sites

 170. free penny slots with bonus spins slot games

 171. slotomania free online slots game online slot machines

 172. vegas casino games slots free casino slots

 173. sizzling 777 slots free online online casinos

 174. http://sildenafil006.com/ – Where To Buy Sildenafil Citrate Online

 175. free casino games no registration no download play slots

 176. casino games no download no registration rock n cash casino slots

 177. free las vegas casino games slots online free

 178. vegas world casino games free scatter slots

 179. list of online casinos for us players play blackjack for free

 180. doubledown casino bonus collector free casino blackjack

 181. mohegan sun free online slots casino games

 182. free slots no download no registration needed casino play for free

 183. play slots for real money united states casino slots free games

 184. empire city online casino penny slots

 185. hearts of vegas free slots lady luck

 186. free slots no registration no download free slots casino games

 187. play slots for free win real money hallmark casino online

 188. sizzling 777 slots free online no deposit casinos

 189. free 777 slots no download slots for free

 190. free online casino games vegas free buffalo slots

 191. online gambling for real money casino near me

 192. online casino no deposit free welcome bonus hyper casinos

 193. free casino games with bonus vegas world

 194. free online bingo vegas world online casinos

 195. slots for real money free no deposit heart of vegas slots

 196. tropicana online casino casino play

 197. empire city casino online free slots online

 198. best online gambling sites for real money free online slots

 199. play slots for free win real money play free slot

 200. 100 best usa casinos with best codes poker games

 201. charlestown races and slots casino game

 202. no deposit bonus codes for usa players can play zone casino free

 203. sizzling 777 slots free online paradise casino

 204. list of las vegas casinos gsn casino

 205. hollywood casino free online games three rivers casino

 206. online casino no deposit free welcome bonus free online casino games vegas

 207. slots for real money free no deposit hollywood slots

 208. free las vegas casino games slots games

 209. online casino no deposit free welcome bonus online casino games free

 210. google free casino slot games quick hit slots

 211. best casino slots online casino slot

 212. vegas world casino games slots lounge

 213. vegas world free slots games free slots 777

 214. 100 most popular free slots penny slots

 215. free casino slots with bonuses 888 casino online

 216. free casino games vegas world ruby slots

 217. free slots no registration no download penny slots free

 218. hollywood casino online slots free virgin online casino

 219. online gambling for real money casino slot

 220. free casino games no download gsn casino slots

 221. atari vegas world free slots vegas world

 222. new no deposit casinos accepting us players online slots real money

 223. http://canadadrugsrwdi.com/ buying prescription drugs from canada

 224. free games for casino slots hollywood las vegas free slots

 225. free slot games with no download liberty slots casino

 226. lady luck casino vicksburg slots online

 227. free slots with bonus rounds no download free vegas slot games

 228. slots for real money free no deposit absolutely free slots

 229. 300 free slots no download no registration free casino blackjack

 230. biggest no deposit welcome bonus gsn casino slots

 231. slot machines for home entertainment empire city casino online

 232. hollywood casino free slots online gold fish casino slots

 233. free games for casino slots hollywood vegas casino online

 234. slots for real money free no deposit lady luck

 235. free casino games with bonus online casino slots

 236. free slot games download full version indian casinos near me

 237. hollywood casino free slots online slots online

 238. best place to gamble in vegas online casinos

 239. free slot games with no download casinos near me

 240. free casino games no download poker games